League of Legends

League of Legends 5v5 turnering

Definisjon:
• Ødeleggelse av hovedobjektet(nexus)
• Lag overgir seg
• Lag uteblir/trekker seg fra kampen
• Lag blir tilkjent seier pga motstander bryter regler/jukser

Før kampen, kampforberedelser
1. Lag plikter seg til å møte 15minutter før oppsatt kamp.
2. Spillere får mulighet til å forberede seg til kampene etter at bracketen blir lansert.
3. Det vil være pauser mellom vær runde.
4. Hvis spiller får problem med utstyr, vil de bli gitt 15minutters tid for å ordne nytt utstyr/pc for å delta på.
5. Vær spiller har ansvar for å forstå og ha lest reglene før turneringen begynner.

Kampavvikling

Innstillinger
1. Kart: Summoner’s Rift
2. Antall spillere per lag: Fem (5).
3. Allow spectators: Lobby Only
4. Kampformat: Tournament Draft

Kampformat
1. Double elimination, BO3( best av 3) og i finalen Bo5

Lobby, oppsett og start av valg/elimneringsprossessen(Pick/ban)
1. Lagkapteiner skal kontakte hverandre på discord og legge til hverandre til på vennelisten i spillet, slik at de kan kommunisere med hverandre. Det er tillatt at lagenes trener ser på kampene fra sitt lags perspektiv, så lenge man ikke får merinformasjon enn sine egne spillere.

Valg/elimineringsprosessen, restriksjoner, og sidevalg
1. Valg og eliminering av helter skal foregå gjennom formatet «Tournament draft».
2. Nye helter er utilgjengelig for bruk, i 7 dager fra lansering.
3. Administrator kan pålegge restriksjoner på elementer i spillet som berører items, helter, skins, runes, masteries, summoner spells, eller andre grunner som administrator måtte finne nødvendig.
4. Høyeste seed starter kampen som blått lag i 1st set, så annenhver gang med å starte som blått lag.
5. Ved feilvalg av helt under valg prosessen, kan det gjøres omstart, om de kontakter motstanderne og administratoren fortløpende etter feiltag.
5. Der hvor feil oppstår i innlastningen til spillet som gjør at spiller ikke kommer inn, skal spillet pauses umiddelbart, og ikke gjenopptas før alle 10 spillere er inne.

Spilleregler

Når en periode regnes som startet
1. Når er et slag eller ability fra en spiller treffer en minion, jungeldyr(?!), bygning eller motstander.
2. Lagene har oppnådd visuell kontakt med hverandre på noen som helst måte i spillet.
3. Spiller setter fot, etablerere visuell kontakt, eller benytter «skillshot» i hva som er definert som mostanderens jungel. Dette inkluderer enten å forlate elven eller kontakt med underveksten knyttet til motstanderens jungel.
4. Ved at spillklokken vises 02.00 eller mer.

Stopp av spillet
1. Hvis en spiller med overlegg forlater spillet uten å pause eller varsle en administrator, vil det ikke bli påkrevd av motstanderlaget eller adminiistrator å pause spillet. Pausing og stopp av spillet skal skje i tråd med følgenderetningslinjer stipulert i punktene nedenfor.
2. En administrator kan beordre spillet pauset, eller pause spillet etter eget skjønn der administrator finner det nødvendig.
3. En spiller kan pause spillet ved hendelser som tilsier at dette er nødvendig. Spilleren skal straks informere administrator at spillet er pauset, og hvorfor. Gyldige grunn for pause er:
4. En ufrivillig frakobling fra spillet
5. Teknisk feil på utstyr som skjerm, hardware, mus tastatur o.l
6. Forstyrrelser rundt spilleren fra omgivelsene som gjør det umulig å fortsette.
7. Et spill kan kun gjenopptas der det er blitt gitt godkjennelse fra administrator eller begge lag er enige.
8. Der en spiller pauser eller gjenopptar spillet på en slik måte som ikke er i tråd med gjeldende regelverk kan spilleren og/eller laget bli ilagt en straff.

Omstart av periode
1. Under følger en oversikt over kriterier som gir rett til omstart der en periode ikke regnes som offisiell start.
2. Hvis en spiller oppdager at en spillers rune, mastery, eller brukergrensesnitt ikke har blitt lastet inn på en tilfredsstillende eller korrekt måte. Spiller har da lov til å pause spillet i et forsøk på å rette på disse elementene. Lar de seg ikke rette, kan perioden startes på nytt.
3. Der en administrator vedtar at tekniske eller andre problemer er til hinder for en eller flere av lagene, og spillet ikke lar seg gjennomføre på en normal og rettferdig måte. Herunder inkluderes også posisjonering i forbindelse med spill elementer som «minions spawns o.l»
4. Ved omstart av periode der det regnes som offisielt startet gjelder egne rettningslinjer under:
5. Hvis det i et spill oppdages en kritisk feil i spillet som enten forårsaker en urettmessig fordel til ett av lagene, endrer spillets gang på en unaturlig måte, eller påvirker spillets mekanikker.
6. Hvis en administrator vedtar at perioden grunnet sikkerhetsmessige, vær, eller andre årsaker ikke lar seg gjennomføre på normal måte.
7. Ved omstart skal alle helter og bans være helt like.

Tilkjenning av seier i kamp
1. Compo ansvarlig reserverer seg retten til å bestemme om det ene laget får seier, hvis det er store forskjeller mellom lagets gull, tårn og produksjonsbygninger favører det ene laget.

Etter perioden
1. Administrator skal bekrefte resultatet.
2. Det gis 5 minutters pause mellom kampene

Etter kampen
1. Det skal tas skjermdump av scoreboard ved kampslutt, dette gjelder ved avbrutte kamper og ferdigspilte.