Regler

Regler for GalaxeLAN 2016

På GalaxeLAN har vi en noen regler som alle deltagere må følge.

§1. Påmelding til GalaxeLAN er bindende og vi refunderer dessverre ikke billetter ved avbestilling. Dette for å sikre oss mot underskudd.
§2. Bruk av fysisk eller psykisk vold fører til utestengelse fra arrangementet.
§3. GalaxeLAN er ikke ansvarlig for eventuelle tap av eiendeler. All form for tyveri blir politianmeldt. Vi anbefaler å merke eiendeler med vannfast tusj.
§4. Hvis du er uheldig og søler noe, vennligst ta kontakt med Crew så fort som mulig og vis hva og hvor du sølte. Dette er viktig slik at ikke dyrt utstyr går tapt.
§5. Alt elektrisk utstyr utenom PCen, TV eller spillkonsoll er forbudt å bruke under LANet da det er begrenset med strøm. Mobilladere og andre ladere er tillatt.
§6. Nedlastning eller oppbevaring av barnepornografisk materiale er strengt forbudt.
§7. Soving utenfor angitte sovesaler skjer på eget ansvar! Kontakt Crew for å bli henvist til dedikerte avlukkede soveplasser.
§8. Salg, bruk eller oppbevaring av narkotiske stoffer er forbudt på GalaxeLAN, som ellers i landet.
§9. Alkohol og andre rusmidler er strengt forbudt. Berusede personer vil bli tatt hånd om av vakter.
§10. Det er påbudt med headset eller annen form for ”øretelefoner”. Det vil si at du ikke får bruke noen for form høyttalere.
§11. Alle førsøk på tyveri eller hærverk vil bli politianmeldt umiddelbart.
§12. Røyking skal ikke under noen omstendigheter foregå inne i lokalet. Kontakt Crew for henvisning til røykeplasser.
§13. Alle deltagere/besøkende er pliktig til å følge reglene og GalaxeLAN Crew’s beslutninger. Det er deltageren/besøkendes plikt og holde seg oppdatert på reglene da disse kan endres underveis.
§14. Forsøk på all form for datakriminalitet er strengt forbudt.
§15. Hvis en deltager/besøkende blir kastet ut grunnet regelbrudd vil han/hun ikke få refundert inngangsavgiften.
§16. Hvis internett eller strøm skulle bli utilgjengelig vil ikke billetter/inngangsavgift bli refundert.
§17. Skade på arrangørs utstyr, uansett årsak, skal erstattes av vedkommende som forårsaket skaden.
§18. Arrangør kan hvis nødvendig sette ned premiepotten i konkuranser ned for å forhindre underskudd.